Wanita Pertama yang Syahid

Islampena - Sumayyah binti Khubath, budak milik Abu Hudzaifah bin al-Mughirah, dan juga ibu Ammar bin Yasir, adalah wanita yang ketujuh masuk Islam. Dia disiksa oleh Abu Jahal lantaran ke-Islam-annya. Dia menolak selain Islam sampai Abu Jahal – semoga Allah SWT melaknatnya – menusuknya lewat kemaluannya dengan ujung tombak sampai mati.

Ilustrasi


Rasulullah SAW menyuruh Ammar, ayah dan ibunya ketika mereka disiksa di sebuah bukit di gurun Makkah, “Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena kalian dijanjikan surga.” 

Ibnu Sa’ad dengan sanad yang shahih meriwayatkan, “Wanita pertama yang syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Dia adalah seorang wanita tua yang lemah.” Ketika Abu Jahal tewas pada perang Badar, Nabi Saw berkata, “Allah  telah membunuh orang yang membunuh ibumu.”

Sumayyah termasuk orang yang disiksa karena memperta­han­kan agama Allah SWT dan bersabar atas segala keburukan yang menimpanya serta termasuk wanita yang membaiat Nabi Saw. Dia juga termasuk orang yang menyatakan Islam secara terang-terangan. Di antara mereka yang menyatakan Islam secara terang-terangan adalah Rasulullah Saw, Abu Bakar, Bilal, Suhaib, Khubab, Ammar dan Sumayyah Ummu Ammar. (Qie)
loading...
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==